LOCAL WEATHER

16, జులై 2013, మంగళవారం

పదవి అంటే లక్కు కిక్కా..........!!! అదిపోతే త్యాగమా......???

ఎన్నికలు అంటూ ఏవో ఒకటి వస్తే చాలు మన మీడియా వారికి పండగే పండగ....ఎక్కడలేని విపరీత కవరేజి ఇటు పేపర్లలోనూ, అటు టివీలలోను ఊదరగొటేస్తారు. ప్రజాసామ్యానికి మంచిదే కానీ, వీరు ప్రజల కోసం ప్రజాసామ్య రక్షణకే వ్రాస్తున్నారా...........చూపిస్తున్నారా........చర్చిస్తున్నారా.....

ఎంతో భాద్యతాయుతమైన వీరు వాడే భాష చూస్తే అసలు ఎన్నికల గురించా లేక ఏదైనా సినిమా గురించా అని అనిపించక మానదు... "రసకందయంలొ పడింది", "రసవత్తర పోరు",  "ఒంటరి పోరు", "ఓటు బ్యాంకు","కుల సమీకరణాలు/వర్గీకరణాలు", "ఎన్నికల సందడి" , పదవీత్యాగం.....త్యాగం అంటే ఏమిటో.....!!!! ఇలా మరోటీ...మరోటీ...... 
దీనికి పెట్టాలిసిన హేడ్డింగేనా...??? వీరి భాషలో లక్కంటే.....
పదవి అంటే డబ్బులు కురిపించేది అని  దీని అర్ధంమా.....!!!
ఎన్నికల ముందరే ఇలా అనేస్తే ఇక వారు కొద్ది పనైనా ఎలా చేస్తారు....???
ఇవి మచ్చుకకు మాత్రమే.....ఒక పేపరు అని కాదు అన్నీ ఒకటే........

ఎన్నికలకి సంబంధించి... ఆ నుంచునే అభ్యర్దుల గుణగణాలు, తరవాత వారు చెయ్యబోయే అభివృద్ధి పనులూ, అసలు చెయ్యగలిగే శక్తి ఉన్నదా లేదా, వారు ఇంతకు ముందు ఏ ఏ ప్రజా కార్యక్రమాలలో పాల్గోన్నారూ...ఇలాంటి అనేక విషయాలని అసలు ప్రస్తావించరు. 

ఆ వ్యక్తి కులమేమిటీ, ఆ నియోజక వర్గంలో అతడి తాలూకూ దండెంత ఉన్నది... అందరినీ "కూడగట్టగలడా"...అతడి మతస్తులు అక్కడ ఉన్నారా.....ఉంటే వీరి మాట చెల్లు బాటు అవుతుందా.....ఇలాంటి పనికి మాలిన విషయాల పట్ల ఉన్న శ్రద్ధ, ఆ వ్యక్తి యొక్క శక్తి... అభివృద్ధికి పనికొస్తుందా రాదా అనే విషయం మీదా ఉండదు. పైగా వీరు[మీడియా వారు] కులాలకీ, మతాలకీ, ప్రాంతీయ తత్వానికీ వ్యతిరేకంగా పొరాడుతున్నామనే పేద్ద బిల్డప్పూ.....

ఒకప్పుడు ఈ ఎన్నికల్లో పాల్గొనే వారు చేసే పాడు పనులని రహస్యంగా, ఎంతో కొంత సిగ్గుపడుతూ చేసే వారు....ఎప్పుడైతే గుట్టు విప్ప తీసి చూపించే మీడియా వచ్చిందో....అప్పటి నుండి మరీ బరితెగించి పాడు పనులు చేస్తున్నారు. దీనికి కారణం మీడియా "పెద్ద మనిషి" లక్షణమే.... అంటే, ఆ గుట్టు అనేదానిని అమర్యాదగా కాకుండా చాలా మర్యాదగా ప్రోజెక్టు చెయ్యటం......

కనీసం 10 నుండీ 20 సంవత్సరాలలో మీడియాలొ వచ్చిన ఏ పేపరు కటింగునైనా.....టీవీలలో వచ్చిన ఏ వార్తనైనా పుచ్చుకొని.... అవి  అసలు రాజ్యాంగ పరిధిలొ రాజ్యాంగాన్ని గౌరవిస్తున్నాయా అని చూసి కనుక, చర్యలు చేపడితే.....కనీసం 99 శాతం పైన మీడియా సంస్తలు వేల కోట్లు జరిమానాలు కట్టడమో లేక మూత వెయ్యాలిసిన పరిస్థితి రావటమో జరుగుతుంది. 

మీడియా అంటే ప్రజలకీ...ప్రజలకీ,  ప్రజలకీ...పాలకులకీ మధ్య ఉండే ఆరోగ్యకరమైన వారధిగా ఉండాలే కానీ, రాజకీయ నాయకులు ఇప్పటిదాకా చెయ్యనీ పనులని పైకెత్తి చూపాలే కానీ... సంఘలో ఉన్న వికారాలని విశ్లేషించి వాటిని రెచ్చగోట్టేట్లు ఉండకూడదు. పాడు పనులు చేసి సిగ్గుపడే వారిని సిగ్గు పడేట్లు చేసేట్లు భాష ఉండాలే కానీ...ప్రోత్సాహించేటట్లు ఉండకూడదు. అశ్లీల భాష అంటే బూతులు అనే కాదు....పాడు పనులు చేసేవారిని ప్రోత్సహించే భాషని కూడా అనవచ్చును. కానీ, దొంగలని, నేరగాళ్ళను, ఉగ్రవాదులని....."వారు వీరు" అని సంభోదించి, స్వామిజిలని.......మతాలకి సంబందించీనవారిని "అతని ఇతను" అని అనే వీళ్ళకి ఉన్న భాషా జ్ఞానం ఏమిటో తెలుస్తోనే ఉంటుంది అనుకోండి.....

లేని బుద్ధిని రప్పించ వచ్చును....కానీ, పొగట్టుకున్న/మరచిపోయిన దానిని తెప్పించటం చాలా కష్టమైన పని అయినప్పటికీ...మీడియా వారు ఆ దారిలో నడచి.. పోగొట్టుకున్నవారి మానాన్ని తిరిగి పొంది, వృత్తికి న్యాయం చెయ్యాలి. డబ్బు కోసమో, ప్రజాదరణ అనుకున్న దాని కోసమో అయితే, వాటికోసం అనేకమైనటువంటి వృత్తులున్నాయి....కానీ పవిత్రంగా ఉండాలిసిన ఈ వృత్తిని భంగాన్ని చెయ్యకూడదు.!!!! డబ్బు కోసం పేపరు మొదటి పేజి  నిండా ప్రకటన వేసే వీరికి చెప్పటం కష్టమే అనుకోండి.......!!!